VUK göre “Kasa Mevcudu” ve “Borçlar” nasıl değerlendirilir kısaca bilgi veriniz?

VUK göre “Kasa Mevcudu” ve “Borçlar” nasıl değerlendirilir kısaca bilgi veriniz?
1-VUK göre “Kasa Mevcudu” ve “Borçlar” nasıl değerlendirilir kısaca bilgi veriniz?
[FONT=&quot]Kasa Mevcudu[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 284 - [/FONT][FONT=&quot]Kasa mevcutları itibari kıymetleriyle değerlenir, yabancı paralar hakkında 280'inci madde hükmü uygulanır.[/FONT]
[FONT=&quot]Borçlar[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 285 - [/FONT][FONT=&quot]Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.[/FONT]
[FONT=&quot]Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nisbeti açıklanmışsa bu nisbet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto haddinde bir faiz uygulanır.[/FONT]
[FONT=&quot]Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet Merkez Bankasına resmi ıskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine irca ederler.[/FONT]
[FONT=&quot]Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar.[/FONT]
 
Üst