Yalancı mehdi nedir ?

Yalancı mehdi nedir ?
Mehdinin olduğunu peygamberimiz belirtmişmidir birde yalancı mehdiler olabilirmi ?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhaba. Daha önce bu konuya değinmekle beraber sizlerede bu konuda bilgilendirme yaparak sualinize cevap verelim.
Mehdi meselesi, Deccal meselesi gibi halkın dilinde çok dolaşan ve münakaşa götüren bir meseledir. Kimisi Mehdi gelmiştir. Kimisi mehdi gelmemiştir. fakat gelecektir. Bazı kimselerde Mehdi diye bir şey yoktur. Bir takım kişilerde mehdiyi inkar eden Kafirdir demektedir. Bunun için meseleyi ele alıp, Peygamber Efendimizin hadislerine ve ehli Sünnet vel cemaatin Cumhurunun görüşlerine dayanarak gerçeği açıklamaya gayret edelim.

Şöyleki: tarih boyunca müslümanlar arasında Mehdi İnancı pek yaygın bir şekilde süregelmiştir. Bu inanca göre ahir zamanda ehli beytten bir zat ortaya çıkacak, müslümanlar kendisine biat edip, etrafında toplanacak ve bütün islam memleketlerini birleştirip hakimiyetini sağlayacaktır.
Bu inanç gerçekten doğrudur. Çünkü: her ne kadar buhari ve müslim Mehdi hakkındaki hadislere yer vermemiş iseler de:Ebu davud gibi nice Hadis Uleması onları tesbit etmiştir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Mehdi inancı Müslümanlar arasında o kadar güçlü olmuştur ki, Ortaçağ'da hayli insan kendi amacını gerçekleştirmek ve çevresine taraftar toplamak amacıyla kendisinin mehdi olduğunu iddia etmiştir. Dünyanın sonuna yakın mehdinin mutlaka zuhur edeceğine dair Peygamberimiz Hazret Muhammedin buyurduğu hadisler bütün mezhepler tarafından kabul edilir.


Mehdi'nin zuhuru sırasında ona yardımcı olmak ve uymak her müslümanın önemli görevi sayılır. Bu yüzden de mehdilik iddiası eden kişiler kolay yolla kendilerine taraftar toplar ve kendi hareketlerine sorgusuz sualsiz hak kazanırlar. Dini açıdan, kendini yalandan mehdi gibi sunmak büyük günah sayılır. Kendini mehdi adlandıranlar bu iddianın doğru olduğunu kanıtlamak için hadislerde aktarılan belirtileri takdim etmelidirler. Mehdiye ait belirtileri sunmayan kişi yalancıdır.
 
Üst