VUK göre Mücbir sebepleri sayınız ve Mücbir sebebin sonuçlarını sayınız?

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
vuk mücbir sebep mücbir sebep sebepler vuk sebepler sebebler
1- VUK göre Mücbir sebepleri sayınız ve Mücbir sebebin sonuçlarını sayınız?
Madde 13 - Mücbir sebepler:
1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması,
gibi hallerdir.
Mücbir Sebeplerin Sonuçları
a- Süreleri uzatır (durdurur)
b- Tarh(Tahakkuk) zamanaşımını uzatır.
c- Bazı hallerde verginin terkini sonucunu doğurur.
d- Mücbir sebep hallerinde ceza kesilmez
 

Benzer Konular


Üst